Tālmācības studijas TSI | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Tālmācības studijas TSI

Tālmācības (TM) programmas Transporta un sakaru institūtā (TSI) tiek realizētas uz virtuālās mācību vides Moodle platformas - distant.tsi.lv.

Individuāla piekļuve TSI TM sistēmai notiek attālināti ar interneta starpniecību pēc īpašas reģistrācijas veikšanas.

Pēc imatrikulācijas (studentu uzņemšanas institūtā) procedūras pabeigšanas, kuru arī var veikt attālināti (lai iesniegtu dokumentus un iestātos, abiturientam, kas vēlas studēt TM, nav jāierodas institūtā personīgi), katrs students saņem informatīvu vēstuli ar visu nepieciešamo informāciju un instrukcijām.

Katram TM studentam atkarībā no izvēlētās studiju programmas tiek nozīmēts metodists, pie kura students visa studiju perioda laikā var vērsties jautājumu gadījumā.

Katra semestra sākumā studentam tiek sniegta visa nepieciešamā informācija par semestra slodzes apjomu, par mācību, eksāmenu, ieskaišu un noteikto darbu nodošanas termiņiem, kā arī cita informācija.

Pieeju studiju kursu informatīvajiem resursiem atbilstoši attiecīgā semestra studiju plānam, kuru students var aplūkot savā studenta kartē, piešķir metodists.

Papildus studenti var saņemt attālinātu piekļuvi nepieciešamajam programmnodrošinājumam.

Tālmācības studiju forma TSI tiek realizēta pēc t.s. moduļu sistēmas. Tas nozīmē, ka konkrētajā semestrī apgūstamie studiju kursi tiek pieslēgti pēc noteikta saraksta (iepriekš noteiktos termiņos).

Pēc noteikta termiņa beigām studentam noteiktā datumā ir jānokārto eksāmens/ieskaite (lai studentu pielaistu pie eksāmena/ieskaites kārtošanas, tam ir jāizpilda visi kursa nosacījumi). Pēc eksāmena/ieskaites nokārtošanas tiek atvērta pieeja nākamajiem studiju kursiem (studiju moduļiem).

Lai izpildītu un nodotu praktiskos darbus, ieskaites un eksāmenus TSI TM sistēmā tiek izmantota: automatizētā testēšana reāllaikā, vebināri, Skype konferences u.c. Pēc izvēles studentam ir iespēja kārtot eksāmenus/ieskaites klātienē. Lai to izdarītu, studentam ir jāatbrauc uz Rīgu (tiek noformēts ielūgums).

Studiju noslēgumā students sagatavo un atestācijas komisijas priekšā aizstāv noslēguma darbu. Aizstāvēšana notiek klātienē institūta telpās Rīgā (Latvijā).

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts