Notikumi

Notikumi

Transporta un sakaru institūta akadēmisko personālu stiprināšanas projekts (STTIAS)

Novembrī TSI sākās jauns Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts "Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" ko finansē Eiropas Savienība (85%) un Latvijas valsts (15%).

Šī projekta galvenie mērķi ir:

  1. Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā.
  2. Akadēmiskā personāla piesaiste no ārvalstīm.
  3. Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana (ieskaitot pasniedzēju stažēšanās Latvijas uzņēmumos un profesionālās angļu valodas apmācības).

Projekts ietver visu triju fakultāšu akadēmiskā un administratīvā personāla piedalīšanos. Projekts ir plānots uz 24 mēnešiem līdz 2020. gada 30. oktobrim.

Drīzumā notiks darba semināri par projekta organizēšanu.


 

2017.gada 6.oktobrī notika TSI Promocijas padomes atklātā sēde, kurā Andrejs Zvaigzne veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu „Lēmumu pieņemšanas metodes multifunkcionālā speciālā kuģa ar modulāro arhitektūru projektēšanas sākuma fāzē” (Zinātniskais vadītājs: Dr.habil.sc.ing., profesors Igors Kabaškins).

Apsveicam Andreju Zvaigzni un viņu  zinātnisko vadītāju profesoru I.Kabaškinu un vēlam sekmes turpmākajā darbā!

VARAM: iespēja piedalīties EK iniciatīvā - Interreg Volunteer Youth (IVY)

TRA VISIONS ideju konkurs

Transporta un sakaru institūts izsludina konkursu pēcdoktorantiem


 

Intervijas

Intermodality and co-modality: tools for sustainability, Interview with Dora Ramazzotti. In a frame of POLITE project
May, 2013

Intervija ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāju Vairu Gromuli
Februāris, 2013.

Reģiona mēroga ITS risinājumi multipārvadājumiem un daudzpakalpojumiem, un „gudrās biļetes”. Intervija ar Monicu Giannini. In a frame of POLITE project
Janvāris, 2013.

Interview with Professor from U.S. Robert Bertini
October, 2012

Simon Beasley, RBC, talks about the benefits of interoperability. In a frame of POLITE project
September, 2012


Ziņu lapas

October, 2017

August, 2017

Marts, 2017

February, 2017

November, 2013

October, 2013

September, 2013

June, 2013

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts