Doktorantu saraksts | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Doktorantu saraksts

Uzvārds

Vārds

Zinātniskais vadītājs

Pētījuma tēma

Piezīmes

Alomar

Iyad

Prof. J. Tolujevs

Prof. A. Medvedevs

Lidostu virszemes apkalpošanas vadība apkārtējās vides aizsardzības aspektā

Students

Amelov

Murat

Prof. A.Medvedevs

Prof. J.Tolujevs

Integrētais loģistiskais atbalsts kā aviācijas tehnikas starptautiskās konkurētspējas faktors

Students

Avdeikins

Aleksandrs

Doc. M.Savrasovs

Kravu mezglu vadība balstoties uz viedam tehnoloģijām

Students

Budiloviča 

Evelina

Prof. I.Jackiva

Research Associate G.Adamos (consultant)

Research the Concept of Sustainability Development to Transportation Planning and Decision Making in case of Multimodal Public Transport System Implementation (Riga case study)

Students

DiņkoAliseProf. I.Jackiva Students

Gončarova

Elīna

Prof.I.Kabaškins

Prof. I. Jackiva

Loģistisko centru uzbūves lietderīgums

Akad.atvalin.

HismutovaAnastasijaProf. I.Jackiva Students

Jackson

Ilya

Prof. J.Tolujevs.

Simulācijas un metaevristikas kopīga pielietošana stohastisko krājumu vadības problēmu risināšanai

Students

Jurkina

Tatjana

Prof.A.Andronovs

Piegādes ķēžu risku vadība ņemot vērā gadījuma apkārtni

Akad.atvalin

Lancovs

Dmitrijs

Prof.I.Kabaškins

Lēmumu pieņemšanas efektivitātes uzlabošana autonomo intelektuālo transporta līdzekļu navigācijas procesā

Students

Plise

Marina

Prof.J.Sikeržickis

Transporta uzņēmuma loģistikas darbības efektivitātes paaugstināšana, ņemot vērā riska faktorus.

Akad.atvalin.

Saifutdinov

Farid

Prof. J.Tolujevs

Pētījums par perspektīvām transporta procesu vadības metodēm lidostās

Students

Skorobogatova

Oksana

Prof. I. Kuzmina-Merlino

Transporta nozares ilgtspējīgas attīstības koncepcijas ekonomiskie aspekti

Students

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts